• حکم سرپرستی دکتر جراحی برای ریاست دانشکده دندان‌پزشکی آزاد تهران
  • دکتر سیدعلی ابطحی ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران در احکام جداگانه‌ای روسای ۸ دانشکده این دانشگاه را منصوب کرد.

    بر اساس این احکام، شبنم موثقی به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی، طاهره نصرآبادی سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی، محمدرضا خانی رئیس دانشکده بهداشت و علوم پزشکی، مسعود پارسانیا رئیس دانشکده پیراپزشکی، حسین فهیمی سرپرست دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، افشین حراجی سرپرست دانشکده دندانپزشکی، زهرا جعفری سرپرست دانشکده داروسازی و علوم دارویی و مهناز قمی به عنوان سرپرست دانشکده شیمی دارویی منصوب شدند.

    دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در اجرای مصوبه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در مرداد۹۶، از تجمیع واحدهای پزشکی، علوم دارویی و دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد واحد تهران ایجاد شده است.

    دکتر افشین حراجی پیش‌تر با حکم دکتر سیدعلی ابطحی به عنوان سرپرست موقت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم‌پزشکی آزاد تهران معرفی شده بود. دکتر حراجی پیش‌ از تاسیس دانشگاه علوم پزشکی ازاد تهران نیز ریاست دانشکده دندان پزشکی آزاد واحد تهران را بر عهده داشت